xüsusiyyətçilik

xüsusiyyətçilik
is. Yiyə, sahibkar olma, mülkiyyətçilik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • xüsusiyyət — is. 1. Hər hansı bir şeyi digərindən ayıran səciyyəvi cəhət, əlamət, keyfiyyət, xassə, spesifiklik. Şoran torpaqların xüsusiyyəti. Yaşayış xüsusiyyəti. – «Qorxulu nağıllar»ın bir xüsusiyyəti də odur ki, müəllif heyvanlar aləmindən . . danışır,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərdiyyətçilik — is. Xüsusi mülkiyyətçilik ideologiyasının, şəxsiyyətin, fərdin mənafeyini cəmiyyətin, kollektivin mənafeyindən üstün tutan əsas prinsiplərindən biri. Fərdiyyətçilik təmayülü. Fərdiyyətçilik və xüsusiyyətçilik əhvalı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhvali-ruhiyyə — is. 1. Ruhi hal, ruhi vəziyyət. Düşkün əhvali ruhiyyə. – . . Fərdiyyətçilik və xüsusiyyətçilik əhvali ruhiyyəsi ölməkdədir. M. İ.. 2. Bir şəxsin, ya kütlənin, cəmiyyətin fikri, hissiyyatı. İctimaiyyətin əhvali ruhiyyəsi. – Səlim onu çox yaxşı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anahaddıx — (Zəngibasar) xüsusiyyətçilik. – Anahaddıx vaxdı kim kiməydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”